Fisio Taddeo: Fisioteràpia en Arts Escèniques · Posturologia

Qui és fisio Taddeo?

Fisio Taddeo Carles Expósito   Fisio Taddeo Carles Expósito

Carles Expósito Rovira és diplomat en fisioteràpia a la FUB (Universitat Autònoma de Barcelona) al 2009. De seguida, va marxar a França per formar-se a Médecine des Arts. A França, també, es va introduir al CGE (Concepte Global de l’Espatlla), fent dos dels quatre cursos. Al 2011, va fer el curs de la UNIA de Veu Professional i Artística. Fisiologia de la veu cantada. Ja a Barcelona, es va formar amb l’Ana Velázquez (CPAE) en Fisioteràpia de la Música, de la Dansa i de la Veu i el Teatre, completant així, la seva formació en Fisioteràpia de les Arts Escèniques, al 2015. Al mateix 2015, va acabar la seva formació en Cadenes Fisiològiques, mètode Busquet, que va cursar a Brussel·les. Retornat a casa, es va formar en PNS (Posturoteràpia NeuroSensorial) a Madrid, curs del que passa a ser assistent/traductor i a més, continua cursant, a distància, el grau de Psicologia a la UOC. Al 2017, s’ha endinsat en el Estill Voice Training i ja s’ha posat a posar-lo en pràctica amb diversos dels seus pacients.

Des del 2018, passa a ser professor associat del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears impartint les assignatures de Cos i MovimentPrevenció de lesions i optimització del cos de l’instrumentista.

Al 2019, va estudiar el Màster d’Estudis Avançats de Teatre a la UNIR, amb el treball La fisicitat en el teatre: fisioteràpia del teatre, part del qual va presentar en el I Congreso Mundial de Investigación en Artes del Espectáculo organitzat per l’Institut de Dansa Alicia Alonso i la Universitat Rei Juan Carlos, a Madrid. Acaba l’any formant-se en l’última edició del curs del foniatra Jean Blaise Roch, Tècniques Manuals pel Cant.

Comença el 2020 encetant la formació OstéoVox que acabarà a finals d’any, amb Alain Piron a París.

Properament, es planteja continuar els seus estudis de psicologia o començar amb els de logopèdia.

En consulta, ha tractat músics, actors, ballarins i cantants de diferent formació i a diferent nivell, des d’amateurs fins a professionals. Des d’un punt de vista preventiu, així com terapèutic.

Per augmentar els seus coneixements, actualment rep classes de tècnica vocal.

Forma part de la Comissió de Treball en Arts Escèniques del Col·legi de Fisioterapeutes de les Illes Balears i presideix AMPAE (Asociación Multidisciplinar Para las Artes Escénicas).