Fisio Taddeo: Fisioteràpia en Arts Escèniques · Posturologia

Qui és fisio Taddeo?

Fisio Taddeo Carles Expósito   Fisio Taddeo Carles Expósito

Carles Expósito Rovira és diplomat a la FUB (Universitat Autònoma de Barcelona) al 2009. De seguida, va marxar a França per formar-se a Médecine des Arts. A França, també, es va introduir al CGE (Concepte Global de l’Espatlla), fent dos dels quatre cursos. Ja a Barcelona, es va formar amb l’Ana Velázquez (CPAE) en Fisioteràpia de la Música, de la Dansa i de la Veu i el Teatre, completant així, la seva formació en Fisioteràpia de les Arts Escèniques, al 2015. Al mateix 2015, va acabar la seva formació en Cadenes Fisiològiques, mètode Busquet, que va cursar a Brussel·les. Retornat a casa, es va formar en PNS (Posturoteràpia NeuroSensorial) a Madrid, curs del que passa a ser assistent i a més, continua cursant, a distància, el grau de Psicologia a la UOC. Al 2017, s’ha endinsat en el Estill Voice Training System i ja s’ha posat a posar-lo en pràctica amb diversos dels seus pacients.

Pròximament, es planteja formar-se en Anatomia del Moviment amb Blandine Calais Germain, així com en temes relacionats al Psicodrama o la Musicoteràpia, entre altres coses.

En consulta, ha tractat músics, actors, ballarins i cantants de diferent formació i a diferent nivell, des d’amateurs fins a professionals. Des d’un punt de vista preventiu, així com terapèutic.

Per augmentar els seus coneixements, actualment rep classes de tècnica vocal.

Forma part de la Comissió de Treball en Arts Escèniques del Col·legi de Fisioterapeutes de les Illes Balears i presideix AMPAE (Asociación Multidisciplinar Para las Artes Escénicas).