Fisio Taddeo: Fisioteràpia en Arts Escèniques · Posturologia

Cadenes Fisiològiques. Mètode Busquet

Les cadenes fisiològiques propostes pel senyor Léopold Busquet consisteixen en un estudi global del cos, a diferents nivells, per trobar la causa d’un dolor. Així doncs, tenim les cadenes estàtiques, teixit conjuntiu, teixit visceral, neurovegetatiu i cranial, i les cadenes dinàmiques o musculars.

Aquestes diferents cadenes estan interrelavionades i una alteració en un, pot desenvolupar problemes en altres cadenes o en el global del cos. El diagnòstic és molt important per aquest tipus de tractament, així la observació i l’exploració són necessàries de peu a cap, per a poder trobar la possible causa dels dolors.

pg_11

 

Una vegada l’ànalisi elaborat, es busca reequilibrar el cos: desprogramar les cadenes sobreprogamades, per després, reprogramar les cadenes que estaven desprogramades.

 

Cadenes 5-3000x2008Cadenes 4-2008x3000

Cadenes 1-3000x2008